Gạch bông Đồng Tâm

GẠCH BÔNG T3GB0562M00
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG T3GB0562M00

 • Mã:10003733
 • Kích thước:20 x 20 cm
 • Loại gạch:Gạch bông
 • Công năng:Gạch điểm Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Phẳng
 • Hoa văn:Họa tiết
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH BÔNG T2GB0055Q02
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG T2GB0055Q02

 • Mã:10001505
 • Kích thước:20 x 20 cm
 • Màu sắc:2 màu
 • Loại gạch:Gạch bông
 • Công năng:Gạch điểm Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Nhẵn
 • Hoa văn:Hoa lá
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:GẠCH BÔNG

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

 

GẠCH BÔNG T4GB1050Q00
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG T4GB1050Q00

 • Mã:10003735
 • Kích thước:20 x 20 cm
 • Màu sắc:4 màu
 • Loại gạch:Gạch bông
 • Công năng:Gạch điểm Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Phẳng
 • Hoa văn:Họa tiết
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:GẠCH BÔNG

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

 

GẠCH BÔNG T4GB0133Q01
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG T4GB0133Q01

 • Mã:10001576
 • Kích thước:20 x 20 cm
 • Màu sắc:4 màu
 • Loại gạch:Gạch bông
 • Công năng:Gạch điểm Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Phẳng
 • Hoa văn:Họa tiết
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:GẠCH BÔNG

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH BÔNG DẤU ẤN GK026Q03
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG DẤU ẤN GK026Q03

 • Mã:10001650
 • Kích thước:20 x 20 cm
 • Màu sắc:4 màu
 • Công năng:Gạch điểm Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Nổi
 • Hoa văn:Hoa lá
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:GẠCH BÔNG

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH BÔNG T3GB0578Q02
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG T3GB0578Q02

 • Mã:10001736
 • Kích thước:20 x 20 cm
 • Màu sắc:3 màu
 • Loại gạch:Gạch bông
 • Công năng:Gạch điểm Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Phẳng
 • Hoa văn:Họa tiết
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:GẠCH BÔNG

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH BÔNG T5GB0224Q04
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG T5GB0224Q04

 • Mã:10001672
 • Kích thước:20 x 20 cm
 • Màu sắc:5 màu
 • Loại gạch:Gạch bông
 • Công năng:Gạch điểm Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Phẳng
 • Hoa văn:Họa tiết
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:GẠCH BÔNG

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

 

GẠCH BÔNG T4GB0122Q01
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG T4GB0122Q01

 • Mã:10001575
 • Kích thước:20 x 20 cm
 • Màu sắc:4 màu
 • Loại gạch:Gạch bông
 • Công năng:Gạch điểm Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Phẳng
 • Hoa văn:Họa tiết
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:GẠCH BÔNG

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH BÔNG D3GB0079Q02
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG D3GB0079Q02

 • Mã:10002559
 • Kích thước:20 x 20 cm
 • Màu sắc:4 màu
 • Công năng:Gạch điểm Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Phẳng
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ
 • Bộ sưu tập:GẠCH BÔNG

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH BÔNG DẤU ẤN GB1159Q00
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG DẤU ẤN GB1159Q00

 • Mã:10001669
 • Kích thước:20 x 20 cm
 • Màu sắc:2 màu
 • Công năng:Gạch điểm Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Phẳng
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:GẠCH BÔNG

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH BÔNG DẤU ẤN GK1287Q00
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GGẠCH BÔNG DẤU ẤN GK1287Q00

 • Mã:10001544
 • Kích thước:20 x 20 cm
 • Màu sắc:3 màu
 • Công năng:Gạch điểm Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Nổi
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:GẠCH BÔNG

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH BÔNG DẤU ẤN GB0773Q03
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG DẤU ẤN GB0773Q03

 • Mã:10001702
 • Kích thước:20 x 20 cm
 • Màu sắc:3 màu
 • Loại gạch:Gạch bông
 • Công năng:Gạch điểm Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Phẳng
 • Hoa văn:Họa tiết
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:GẠCH BÔNG

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH BÔNG GB0092Q01
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG GB0092Q01

 • Mã:10001514
 • Kích thước:20 x 20 cm
 • Màu sắc:4 màu
 • Loại gạch:Gạch bông
 • Công năng:Gạch điểm Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Trơn
 • Hoa văn:Họa tiết
 • Không gian:Công trình công cộng Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:GẠCH BÔNG

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH BÔNG T3GB0081Q00
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG T3GB0081Q00

 • Mã:10003773
 • Kích thước:20 x 20 cm
 • Màu sắc:3 màu
 • Loại gạch:Gạch bông
 • Công năng:Gạch điểm Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Phẳng
 • Hoa văn:Họa tiết
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:GẠCH BÔNG

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH BÔNG T3GB0944Q01
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG T3GB0944Q01

 • Mã:10001510
 • Kích thước:20 x 20 cm
 • Màu sắc:2 màu
 • Loại gạch:Gạch bông
 • Bề mặt:Phẳng
 • Hoa văn:Họa tiết
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ
 • Bộ sưu tập:GẠCH BÔNG

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH BÔNG T2GB0796Q00
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG T2GB0796Q00

 • Mã:10002191
 • Kích thước:20 x 20 cm
 • Màu sắc:2 màu
 • Loại gạch:Gạch bông
 • Công năng:Gạch điểm Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Phẳng
 • Hoa văn:Họa tiết
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:GẠCH BÔNG

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH BÔNG T3GB1278Q03
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG T3GB1278Q03

 • Mã:10001512
 • Kích thước:200 x 200 x 16 mm
 • Màu sắc:3 màu
 • Loại gạch:Gạch bông
 • Số viên/thùng:12 viên

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH BÔNG T3GB0718Q02
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG T3GB0718Q02

 • Mã:10001975
 • Kích thước:20 x 20 cm
 • Màu sắc:3 màu
 • Loại gạch:Gạch bông
 • Công năng:Gạch điểm Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Phẳng
 • Hoa văn:Họa tiết
 • Bộ sưu tập:GẠCH BÔNG

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH BÔNG T5GB0084Q04
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG T5GB0084Q04

 • Mã:10001652
 • Kích thước:200 x 200 x 16 mm
 • Màu sắc:5 màu
 • Loại gạch:Gạch bông
 • Số viên/thùng:12 viên

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH BÔNG T3GB0019Q00
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG T3GB0019Q00

 • Mã:10001670
 • Kích thước:20 x 20 cm
 • Màu sắc:3 màu
 • Loại gạch:Gạch bông
 • Công năng:Gạch điểm Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Phẳng
 • Hoa văn:Họa tiết
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:GẠCH BÔNG

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH BÔNG GB0986Q10
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG GB0986Q10

 • Mã:10001647
 • Kích thước:20 x 20 cm
 • Màu sắc:3 màu
 • Công năng:Gạch điểm Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Phẳng
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:GẠCH BÔNG

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH BÔNG D2GB0577Q08
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG D2GB0577Q08

 • Mã:10001524
 • Kích thước:20 x 20 cm
 • Màu sắc:2 màu
 • Công năng:Gạch điểm Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Phẳng
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:GẠCH BÔNG

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH BÔNG T2GB0100Q04
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG T2GB0100Q04

 • Mã:10001522
 • Kích thước:200 x 200 x 16 mm
 • Màu sắc:2 màu
 • Loại gạch:Gạch bông
 • Số viên/thùng:12 viên

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH BÔNG T2GB0054Q23
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

GẠCH BÔNG T2GB0054Q23

 • Mã:10001570
 • Kích thước:200 x 200 x 16 mm
 • Màu sắc:2 màu
 • Loại gạch:Gạch bông
 • Số viên/thùng:12 viên

Vận chuyển đến chân công trình

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x