Gạch lát 30x30cm Đồng Tâm

GẠCH CERAMIC CAO CẤP 3030VENU002LA
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
 • Mã:10000088
 • Kích thước:30 x 30 cm
 • Màu sắc:Xám
 • Loại gạch:Gạch Ceramic
 • Công năng:Gạch lát nền
 • Bề mặt:Mờ
 • Hoa văn:Vân đá
 • Men:Men mờ
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ
 • Bộ sưu tập:VENUS
 • Số viên/thùng:11 viên

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH CERAMIC CAO CẤP 3030ANDES001
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
 • Mã:10000082
 • Kích thước:30 x 30 cm
 • Màu sắc:Xám
 • Loại gạch:Gạch Ceramic
 • Công năng:Gạch lát nền
 • Bề mặt:Mờ
 • Hoa văn:Vân đá
 • Men:Men mờ
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Số viên/thùng:11 viên

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH CERAMIC CAO CẤP 3030ROME002
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
 • Mã:10000326
 • Kích thước:30 x 30 cm
 • Màu sắc:Kem
 • Loại gạch:Gạch Ceramic
 • Công năng:Gạch lát nền
 • Bề mặt:Mờ
 • Hoa văn:Vân đá
 • Men:Men mờ
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:MARBLE
 • Số viên/thùng:11 viên

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH CERAMIC CAO CẤP 3030TAMDAO001
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
 • Mã:10000256
 • Kích thước:30 x 30 cm
 • Màu sắc:Xám
 • Loại gạch:Gạch Ceramic
 • Công năng:Gạch lát nền
 • Bề mặt:Mờ
 • Hoa văn:Vân đá
 • Men:Men mờ
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ
 • Bộ sưu tập:TAMDAO
 • Số viên/thùng:11 viên

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH PORCELAIN CHỐNG TRƯỢT 3030GECKO002
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
 • Mã:10000834
 • Kích thước:30 x 30 cm
 • Màu sắc:Xám
 • Loại gạch:Gạch Porcelain
 • Công năng:Gạch lát nền
 • Bề mặt:Mờ
 • Hoa văn:Vân đá
 • Men:Men mờ
 • Không gian:Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:GECKO
 • Số viên/thùng:11 viên
 • Tính năng:Chống trượt

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH CERAMIC CAO CẤP 3030NGOCTRAI001
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
 • Mã:10000325
 • Kích thước:30 x 30 cm
 • Màu sắc:Trắng xám
 • Loại gạch:Gạch Ceramic
 • Công năng:Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Mờ
 • Hoa văn:Vân đá
 • Men:Men mờ
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:NGỌC TRAI
 • Số viên/thùng:11 viên

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH CERAMIC CAO CẤP 3030NGOCTRAI002
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
 • Mã:10000085
 • Kích thước:30 x 30 cm
 • Màu sắc:Xám nhạt
 • Loại gạch:Gạch Ceramic
 • Công năng:Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Mờ
 • Hoa văn:Vân đá
 • Men:Men mờ
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:NGỌC TRAI
 • Số viên/thùng:11 viên

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH CERAMIC CAO CẤP 3030TIENSA001
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
 • Mã:10000142
 • Kích thước:30 x 30 cm
 • Màu sắc:Vàng kem
 • Loại gạch:Gạch Ceramic
 • Công năng:Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Mờ
 • Hoa văn:Vân đá
 • Men:Men mờ
 • Không gian:Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:Tiên Sa
 • Số viên/thùng:11 viên

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH PORCELAIN CHỐNG TRƯỢT 3030GECKO004
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
 • Mã:10000807
 • Kích thước:30 x 30 cm
 • Màu sắc:Trắng
 • Loại gạch:Gạch Porcelain
 • Công năng:Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Mờ
 • Hoa văn:Vân đá
 • Men:Men mờ
 • Không gian:Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:GECKO
 • Số viên/thùng:11 viên
 • Tính năng:Chống trượt

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH CERAMIC CAO CẤP 3030TIENSA003
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
 • Mã:10000410
 • Kích thước:30 x 30 cm
 • Màu sắc:Xám nhạt
 • Loại gạch:Gạch Ceramic
 • Công năng:Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Nhẵn
 • Hoa văn:Vân cát
 • Men:Men mờ
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Số viên/thùng:11 viên

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH CERAMIC CAO CẤP 387
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
 • Mã:10000026
 • Kích thước:30 x 30 cm
 • Màu sắc:Đỏ
 • Loại gạch:Gạch Ceramic
 • Công năng:Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Nhẵn
 • Hoa văn:Trơn
 • Men:Men bóng
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ
 • Bộ sưu tập:KHÔNG
 • Số viên/thùng:11 viên

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH CERAMIC CAO CẤP 300
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
 • Mã:10000015
 • Kích thước:30 x 30 cm
 • Màu sắc:Trắng nhạt
 • Loại gạch:Gạch Ceramic
 • Công năng:Gạch lát nền
 • Bề mặt:Bóng
 • Hoa văn:Không hoa văn
 • Men:Men bóng
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ
 • Bộ sưu tập:KHÔNG
 • Số viên/thùng:11 viên

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH CERAMIC CAO CẤP 345
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
 • Mã:10000209
 • Kích thước:30 x 30 cm
 • Màu sắc:Đen
 • Loại gạch:Gạch Ceramic
 • Công năng:Gạch lát nền
 • Bề mặt:Bóng
 • Hoa văn:Trơn
 • Men:Men bóng
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ
 • Bộ sưu tập:KHÔNG
 • Số viên/thùng:11 viên

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH CERAMIC CAO CẤP 3030SAND002
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
 • Mã:10000255
 • Kích thước:30 x 30 cm
 • Màu sắc:Kem nâu
 • Loại gạch:Gạch Ceramic
 • Công năng:Gạch lát nền
 • Bề mặt:Mờ
 • Hoa văn:Vân cát
 • Men:Men mờ
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ
 • Bộ sưu tập:SAND
 • Số viên/thùng:11 viên

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

GẠCH PORCELAIN CHỐNG TRƯỢT 3030GECKO001
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
 • Mã:10000806
 • Kích thước:30 x 30 cm
 • Màu sắc:Xám
 • Loại gạch:Gạch Porcelain
 • Công năng:Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Mờ
 • Hoa văn:Vân đá
 • Men:Men mờ
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm Sân vườn
 • Bộ sưu tập:GECKO
 • Số viên/thùng:11 viên
 • Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
  08 3300 6886 (có zalo/viber)
  0888 417 666 (có zalo/viber) 
  0905 955 956 (có zalo/viber) 
  - 086 545 8668 (có zalo/viber)
GẠCH PORCELAIN CHỐNG TRƯỢT 3030GECKO003
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
 • Mã:10000864
 • Kích thước:30 x 30 cm
 • Màu sắc:Kem
 • Loại gạch:Gạch Porcelain
 • Công năng:Gạch ốp lát
 • Bề mặt:Nhẵn
 • Hoa văn:Vân đá
 • Men:Men mờ
 • Không gian:Phòng bếp Phòng khách Phòng ngủ Phòng tắm
 • Bộ sưu tập:GECKO
 • Số viên/thùng:11 viên

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x