Gạch lát Vicenza

Gạch lát nền 80x80 MLQ8824 Vicenza
Giá bán: 220.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 8824 Vicenza

- Kích thước: 80x80cm

- Mã: 8824

- Bề mặt: Men Kim Cương

- Chất liệu: Bán sứ

- Màu sắc: 

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền 80x80 VC8054 Vicenza
Giá bán: 220.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 8054 Vicenza

- Kích thước: 80x80cm

- Mã: 8054

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Bán sứ

- Màu sắc:

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền 80x80 VC8056 Vicenza
Giá bán: 220.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 8056 Vicenza

- Kích thước: 80x80cm

- Mã: 8056

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Bán sứ

- Màu sắc: Trắng

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền 60x60cm MLQ6924 Vicenza
Giá bán: 155.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60 6924 Vicenza

- Kích thước: 60x60cm

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: bán sứ

- Công nghệ: In KTS 4D, công nghệ mài bóng phủ nano (không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn ...)

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886

Gạch lát nền 60x60cm VC6054 Vicenza
Giá bán: 155.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60 6054 Vicenza

- Kích thước: 60x60cm

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: bán sứ

- Công nghệ: In KTS 4D, công nghệ mài bóng phủ nano (không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn ...)

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886

Gạch lát nền 50x50cm VC 5892 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm VC 5892 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 50x50cm VC 5000 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm VC 5000 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

 

Gạch lát nền 50x50cm VC 5887 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm VC 5887 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 50x50cm VC 5625 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm VC 5625 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 50x50cm VC 5615 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm VC 5615 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 50x50cm VC 5607 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm VC 5607 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 50x50cm VC 5506 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm VC 5506 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

 

Gạch lát nền 50x50cm VC 5020 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm VC 5020 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

 

Gạch lát nền 50x50cm VC 5019 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm VC 5019 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 50x50cm ML5034 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm ML5034 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 50x50cm ML5032 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm ML5032 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 50x50cm ML5031 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm ML5031 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

 

Gạch lát nền 50x50cm ML5030 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm ML5030 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

 

Gạch lát nền 50x50cm ML5027 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm ML5027 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 50x50cm ML5026 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm ML5026 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 50x50cm ML5025 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm ML5025 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 80x80cm 8002 Vicenza
Giá bán: 210.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 80x80 8002 Vicenza

- Kích thước: 80x80cm

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: bán sứ

- Công nghệ: In KTS 4D, công nghệ mài bóng phủ nano (không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn ...)

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886 

Gạch lát nền 60x60cm VC6056 Vicenza
Giá bán: 155.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60 6056 Vicenza

- Kích thước: 60x60cm

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: bán sứ

- Công nghệ: In KTS 4D, công nghệ mài bóng phủ nano (không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn ...)

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886

Gạch lát nền 80x80cm 8878 Vicenza
Giá bán: 210.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 80x80 8878 Vicenza

- Kích thước: 80x80cm

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: bán sứ

- Công nghệ: In KTS 4D, công nghệ mài bóng phủ nano (không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn ...)

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x