Gạch ốp 30x60 cm

LB3689 Bộ gạch ốp tường nhà tắm
Giá bán: 130.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp nhà tắm Long Hầu LB3689

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

CP3631 Gạch ốp vệ sinh
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp vệ sinh Cepolain CP3631

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

CP3601 Gạch ốp phòng tắm
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp phòng tắm Cepolain CP3601

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

CP3602 Gạch ốp phòng tắm
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp phòng tắm Cepolain CP3602

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

CP3606 Gạch ốp tường
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp tường Cepolain CP3606

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

CP3603 Gạch ốp nhà vệ sinh
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp nhà vệ sinh Cepolain CP3602

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

CP3608 Gạch ốp nhà vệ sinh
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp nhà vệ sinh Cepolain CP3608

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

CP3609 Gạch ốp vệ sinh
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp vệ sinh Cepolain CP3609

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

LB3662 Gạch ốp tường
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp tường Long Hầu LB3662

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

LB3652 Gạch ốp tường nhà ăn
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp tường nhà ăn Long Hầu LB3652

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

LB3672 Bộ ốp tường
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp tường Long Hầu LB3672

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

LB3680 Bộ ốp nhà tắm
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp nhà tắm Long Hầu LB3680

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

LB3677 Gạch ốp nhà tắm
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp nhà tắm Long Hầu LB3677

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

LB3678 Gạch ốp tường nhà tắm
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp tường nhà tắm Long Hầu LB3678

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

LB3676 Gạch ốp tường
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp tường Long Hầu LB3676G

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

LB3681 Gạch ốp nhà tắm
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp nhà tắm Long Hầu LB3681

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng
- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

LB3675 Bộ ốp gạch nhà vệ sinh
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp nhà vệ sinh Long Hầu LB3675

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

LB3679 Gạch ốp nhà vệ sinh
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp nhà vệ sinh Long Hầu LB3679

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng, sóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x