Gạch lát nền Hồng Hà 30x30 chống trơn

Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà 30x30cm VB3034
Giá bán: 155.000₫
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: VB3034

Tên sản phẩm: Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà VB3034

Kích thước : 300x300 mm

- Bề mặt: men mờ, in kỹ thuật số

- Kích thước: 300x300mm

- Loại: Ceramic

Với kinh nghiệm 11 năm phân phối các sản phẩm Gạch ốp lát, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm CHẤT LƯỢNG với GIÁ RẺ NHẤT cùng với CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TỐT NHẤT

Vận chuyển đến chân công trình

Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà 30x30cm VB3032
Giá bán: 155.000₫
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: VB3032

Tên sản phẩm: Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà VB3032

Kích thước : 300x300 mm

- Bề mặt: men mờ, in kỹ thuật số

- Kích thước: 300x300mm

- Loại: Ceramic

Với kinh nghiệm 11 năm phân phối các sản phẩm Gạch ốp lát, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm CHẤT LƯỢNG với GIÁ RẺ NHẤT cùng với CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TỐT NHẤT

Vận chuyển đến chân công trình

Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà 30x30cm VB3031
Giá bán: 155.000₫
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: VB3031

Tên sản phẩm: Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà VB3031

Kích thước : 300x300 mm

- Bề mặt: men mờ, in kỹ thuật số

- Kích thước: 300x300mm

- Loại: Ceramic

Với kinh nghiệm 11 năm phân phối các sản phẩm Gạch ốp lát, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm CHẤT LƯỢNG với GIÁ RẺ NHẤT cùng với CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TỐT NHẤT

Vận chuyển đến chân công trình

Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà 30x30cm VS3002
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: VS3002

Tên sản phẩm: Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà VS3002

Kích thước : 300x300 mm

- Bề mặt: men mờ, in kỹ thuật số

- Kích thước: 300x300mm

- Loại: Ceramic

Với kinh nghiệm 11 năm phân phối các sản phẩm Gạch ốp lát, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm CHẤT LƯỢNG với GIÁ RẺ NHẤT cùng với CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TỐT NHẤT

Vận chuyển đến chân công trình

Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà 30x30cm VS3003
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: VS3003

Tên sản phẩm: Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà VS3003

Kích thước : 300x300 mm

- Bề mặt: men mờ, in kỹ thuật số

- Kích thước: 300x300mm

- Loại: Ceramic

Với kinh nghiệm 11 năm phân phối các sản phẩm Gạch ốp lát, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm CHẤT LƯỢNG với GIÁ RẺ NHẤT cùng với CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TỐT NHẤT

Vận chuyển đến chân công trình

Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà 30x30cm VS3004
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: VS3004

Tên sản phẩm: Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà VS3004

Kích thước : 300x300 mm

- Bề mặt: men mờ, in kỹ thuật số

- Kích thước: 300x300mm

- Loại: Ceramic

Với kinh nghiệm 11 năm phân phối các sản phẩm Gạch ốp lát, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm CHẤT LƯỢNG với GIÁ RẺ NHẤT cùng với CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TỐT NHẤT

Vận chuyển đến chân công trình

Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà 30x30cm VS3005
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: VS3005

Tên sản phẩm: Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà VS3005

Kích thước : 300x300 mm

Bề mặt: Nhám

Xương gạch: Ceramic, mài cạnh

Men Gạch: Matt, in kỹ thuật số

Với kinh nghiệm 11 năm phân phối các sản phẩm Gạch ốp lát, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm CHẤT LƯỢNG với GIÁ RẺ NHẤT cùng với CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TỐT NHẤT

Vận chuyển đến chân công trình

Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà 30x30cm VS3006
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: VS3006

Tên sản phẩm: Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà VS3006

Kích thước : 300x300 mm

- Bề mặt: men mờ, in kỹ thuật số

- Kích thước: 300x300mm

- Loại: Ceramic

Với kinh nghiệm 11 năm phân phối các sản phẩm Gạch ốp lát, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm CHẤT LƯỢNG với GIÁ RẺ NHẤT cùng với CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TỐT NHẤT

Vận chuyển đến chân công trình

Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà 30x30cm VS3011
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: VS3011

Tên sản phẩm: Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà VS3011

- Bề mặt: men mờ, in kỹ thuật số

- Kích thước: 300x300mm

- Loại: Ceramic

Với kinh nghiệm 11 năm phân phối các sản phẩm Gạch ốp lát, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm CHẤT LƯỢNG với GIÁ RẺ NHẤT cùng với CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TỐT NHẤT

Vận chuyển đến chân công trình

Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà 30x30cm VS3001
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: VS3001

Tên sản phẩm: Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà VS3001

Kích thước : 300x300 mm

- Bề mặt: men mờ, in kỹ thuật số

- Kích thước: 300x300mm

- Loại: Ceramic

Với kinh nghiệm 11 năm phân phối các sản phẩm Gạch ốp lát, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm CHẤT LƯỢNG với GIÁ RẺ NHẤT cùng với CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TỐT NHẤT

Vận chuyển đến chân công trình

Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà 30x30cm VS3012
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: VS3012

Tên sản phẩm: Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà VS3012

Kích thước : 300x300 mm

- Bề mặt: men mờ, in kỹ thuật số

- Kích thước: 300x300mm

- Loại: Ceramic

Với kinh nghiệm 11 năm phân phối các sản phẩm Gạch ốp lát, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm CHẤT LƯỢNG với GIÁ RẺ NHẤT cùng với CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TỐT NHẤT

Vận chuyển đến chân công trình

Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà 30x30cm VS3009
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: VS3009

Tên sản phẩm: Gạch lát nền chống trơn Hồng Hà VS3009

Kích thước : 300x300 mm

- Bề mặt: men mờ, in kỹ thuật số

- Kích thước: 300x300mm

- Loại: Ceramic

Với kinh nghiệm 11 năm phân phối các sản phẩm Gạch ốp lát, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm CHẤT LƯỢNG với GIÁ RẺ NHẤT cùng với CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TỐT NHẤT

Vận chuyển đến chân công trình

Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x