Kìm nóc, Đao

Đao tròn gốm (có thể đặt kích thước theo yêu cầu)
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Đao tròn gốm (có thể đặt kích thước theo yêu cầu)
– Hướng dẫn sử dụng: Đao tròn được sử dụng phổ biến trong các bộ mái truyền thống. Chúng được chạm khắc làm vật trang trí trên các nóc cung điện cổ, chùa chiền nhằm cầu trấn hoả, bảo vệ công trình. Hình ảnh này phân bố trên đầu bờ nóc, một số trên góc mái.
Thông thường, một mái sử dụng 1 bộ gồm 4 đao, đặt ở 4 góc mái.

- Liên hệ: 0833006886

- Vận chuyển đến chân công trình

Đao voi rạn (có thể đặt kích thước theo yêu cầu)
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Đao voi rạn (có thể đặt kích thước theo yêu cầu)
– Hướng dẫn sử dụng:
Đao được sử dụng phổ biến trong các bộ mái truyền thống. Chúng được chạm khắc làm vật trang trí trên các nóc cung điện cổ, chùa chiền nhằm cầu trấn hoả, bảo vệ công trình. Hình ảnh này phân bố trên đầu bờ nóc, một số trên góc mái.
Thông thường, một mái sử dụng 1 bộ gồm 4 đao, đặt ở 4 góc mái.

- Liên hệ: 0833006886

- Vận chuyển đến chân công trình

Đao lá gốm (có thể đặt kích thước theo yêu cầu)
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Đao lá gốm (có thể đặt kích thước theo yêu cầu)
– Hướng dẫn sử dụng:
Đao lá được sử dụng phổ biến trong các bộ mái truyền thống. Chúng được chạm khắc làm vật trang trí trên các nóc cung điện cổ, chùa chiền nhằm cầu trấn hoả, bảo vệ công trình. Hình ảnh này phân bố trên đầu bờ nóc, một số trên góc mái.
Thông thường, một mái sử dụng 1 bộ gồm 4 đao, đặt ở 4 góc mái.

- Liên hệ: 0833006886

- Vận chuyển đến chân công trình

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x