Gạch thẻ trang trí 10x10cm

Gạch thẻ 10x10cm màu hồng
Giá bán: 310.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thẻ 10x10cm màu hồng

- Chất liệu: Ceramic

- Bề mặt: men bóng, phẳng

- Kích thước: 10x10cm 

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch thẻ 10x10cm men mờ, phẳng
Giá bán: 280.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thẻ 10x10cm men mờ, phẳng

- Chất liệu: Ceramic

- Bề mặt: men mờ, phẳng

- Kích thước: 10x10cm

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch thẻ 10x10cm men bóng, phẳng
Giá bán: 280.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thẻ 10x10cm men bóng, phẳng

- Chất liệu: Ceramic

- Bề mặt: Bóng, phẳng

- Kích thước: 10x10cm

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886 

Gạch thẻ 10x10cm men mờ, vát cạnh
Giá bán: 300.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thẻ 10x10cm men mờ, vát cạnh

- Chất liệu: Ceramic

- Bề mặt: men mờ, vát cạnh

- Kích thước: 10x10cm

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch thẻ 10x10cm xanh lá cây
Giá bán: 320.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thẻ 10x10cm xanh lá cây

- Chất liệu: Ceramic

- Bề mặt: men bóng, phẳng

- Kích thước: 10x10cm

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch thẻ 10x10cm màu cam nhạt
Giá bán: 370.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thẻ 10x10cm màu cam nhạt

- Chất liệu: Ceramic

- Bề mặt: men bóng, phẳng

- Kích thước: 10x10cm

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch thẻ 10x10cm trắng xám
Giá bán: 280.000₫
Mô tả tóm tắt:

 

Gạch thẻ 10x10cm trắng xám

- Chất liệu: Ceramic

- Bề mặt: men mờ, phẳng

- Kích thước: 10x10cm

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch thẻ 10x10cm xám đậm
Giá bán: 320.000₫
Mô tả tóm tắt:

 

Gạch thẻ 10x10cm xám đậm

- Chất liệu: Ceramic

- Bề mặt: men bóng, phẳng

- Kích thước: 10x10cm

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch thẻ 10x10cm xanh da trời
Giá bán: 320.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thẻ 10x10cm xanh da trời

- Chất liệu: Ceramic

- Bề mặt: men bóng, phẳng

- Kích thước: 10x10cm

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch thẻ 10x10cm đen bóng, vát cạnh
Giá bán: 370.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thẻ 10x10cm đen bóng, vát cạnh

- Chất liệu: Ceramic

- Bề mặt: men bóng, phẳng

- Kích thước: 10x10cm 

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch thẻ 10x10cm vàng
Giá bán: 320.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thẻ 10x10cm vàng

- Chất liệu: Ceramic

- Bề mặt: men bóng, phẳng

- Kích thước: 10x10cm

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch thẻ 10x10cm men bóng, vát cạnh
Giá bán: 310.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thẻ 10x10cm men bóng, vát cạnh

- Chất liệu: Ceramic

- Bề mặt: Bóng, vát cạnh

- Kích thước: 10x10cm

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch thẻ 10x10cm màu nâu
Giá bán: 310.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thẻ 10x10cm màu nâu

- Chất liệu: Ceramic

- Bề mặt: men bóng, phẳng

- Kích thước: 10x10cm 

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch thẻ 10x10cm màu xám, bóng mờ
Giá bán: 310.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thẻ 10x10cm màu xám, bóng mờ

- Chất liệu: Ceramic

- Bề mặt: men bóng, phẳng

- Kích thước: 10x10cm 

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch thẻ 10x10cm màu đỏ
Giá bán: 320.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thẻ 10x10cm màu đỏ

- Chất liệu: Ceramic

- Bề mặt: men bóng, phẳng

- Kích thước: 10x10cm

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch thẻ 10x10cm màu cam
Giá bán: 370.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thẻ 10x10cm màu cam

- Chất liệu: Ceramic

- Bề mặt: men bóng, phẳng

- Kích thước: 10x10cm

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch thẻ 10x10cm xanh đậm
Giá bán: 370.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thẻ 10x10cm xanh đậm

- Chất liệu: Ceramic

- Bề mặt: men bóng, phẳng

- Kích thước: 10x10cm 

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch thẻ 10x10cm màu đen
Giá bán: 320.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thẻ 10x10cm màu đen

- Chất liệu: Ceramic

- Bề mặt: men bóng, phẳng

- Kích thước: 10x10cm

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch Thẻ 10x10 M1102
Giá bán: 320.000₫
Mô tả tóm tắt:

Chất liệu: Ceramic

Bề mặt: Bóng, phẳng

Màu sắc: Xám nhạt

Kích thước: 10x10cm

Đóng hộp: 110 viên

Công năng: Lát sàn, ốp tường, trang trí

Xuất xứ: Nhập khẩu

Vận chuyển đến chân công trình

Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch Thẻ 10x10 M1102X
Giá bán: 320.000₫
Mô tả tóm tắt:

Chất liệu: Ceramic

Bề mặt: Bóng, vát

Màu sắc: Xám nhạt

Kích thước: 10x10cm

Đóng hộp: 110 viên

Công năng: Lát sàn, ốp tường, trang trí

Xuất xứ: Nhập khẩu

Vận chuyển đến chân công trình

Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch Thẻ 10x10 M1103X
Giá bán: 320.000₫
Mô tả tóm tắt:

Chất liệu: Ceramic

Bề mặt: Bóng, phẳng

Màu sắc: Xám đậm

Kích thước: 10x10cm

Đóng hộp: 110 viên

Công năng: Lát sàn, ốp tường, trang trí

Xuất xứ: Nhập khẩu

Vận chuyển đến chân công trình

Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch Thẻ 10x10 M1108
Giá bán: 380.000₫
Mô tả tóm tắt:

Chất liệu: Ceramic

Bề mặt: Bóng, phẳng

Màu sắc: Xanh dương đậm

Kích thước: 10x10cm

Đóng hộp: 110 viên

Công năng: Lát sàn, ốp tường, trang trí

Xuất xứ: Nhập khẩu

Vận chuyển đến chân công trình

Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch trang trí 20
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

- Kích cỡ: 10x10 (cm)

- Chất liệu: khoáng đá thiên nhiên kết hợp với thủy tinh hoặc men gốm

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch trang trí 19
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

- Kích cỡ: 10x10 (cm)

- Chất liệu: khoáng đá thiên nhiên kết hợp với thủy tinh hoặc men gốm

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x