Gạch lát 80x80cm CMC

Gạch lát 80x80cm PT80010
Giá bán: 220.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát 80x80cm PT80010

 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thươc : 800x800mm
 • Nhà máy : CMC
 • Trọng lượng : 50kg/hộp
 • Số viên : 3v/hộp
 • Chất liệu : Bán sứ – Porcelain
 • Không bám bẩn chống mài mòn
 • Men : Bóng
 • Vận chuyển đến chân công trình

  Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch lát 80x80cm PT80007
Giá bán: 300.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát 80x80cm PT80007

 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thươc : 800x800mm
 • Nhà máy : CMC
 • Trọng lượng : 50kg/hộp
 • Số viên : 3v/hộp
 • Chất liệu : Bán sứ – Porcelain
 • Không bám bẩn chống mài mòn
 • Men : Bóng
 • Vận chuyển đến chân công trình

  Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch lát 80x80cm TRT8805
Giá bán: 300.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát 80x80cm TRT8805

 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thươc : 800x800mm
 • Nhà máy : CMC
 • Trọng lượng : 50kg/hộp
 • Số viên : 3v/hộp
 • Chất liệu : Bán sứ – Porcelain
 • Không bám bẩn chống mài mòn
 • Men : Bóng
 • Vận chuyển đến chân công trình

  Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch lát 80x80cm TRT8806
Giá bán: 300.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát 80x80cm TRT8806

 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thươc : 800x800mm
 • Nhà máy : CMC
 • Trọng lượng : 50kg/hộp
 • Số viên : 3v/hộp
 • Chất liệu : Bán sứ – Porcelain
 • Không bám bẩn chống mài mòn
 • Men : Bóng
 • Vận chuyển đến chân công trình

  Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch lát 80x80cm TRT8804
Giá bán: 300.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát 80x80cm TRT8804

 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thươc : 800x800mm
 • Nhà máy : CMC
 • Trọng lượng : 50kg/hộp
 • Số viên : 3v/hộp
 • Chất liệu : Bán sứ – Porcelain
 • Không bám bẩn chống mài mòn
 • Men : Bóng
 • Vận chuyển đến chân công trình

  Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch lát 80x80cm PT 80005
Giá bán: 300.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát 80x80cm PT 80005

 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thươc : 800x800mm
 • Nhà máy : CMC
 • Trọng lượng : 50kg/hộp
 • Số viên : 3v/hộp
 • Chất liệu : Bán sứ – Porcelain
 • Không bám bẩn chống mài mòn
 • Men : Bóng
 • Vận chuyển đến chân công trình

  Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch lát 80x80cm PT 80003
Giá bán: 300.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát 80x80cm PT 80003

 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thươc : 800x800mm
 • Nhà máy : CMC
 • Trọng lượng : 50kg/hộp
 • Số viên : 3v/hộp
 • Chất liệu : Bán sứ – Porcelain
 • Không bám bẩn chống mài mòn
 • Men : Bóng
 • Vận chuyển đến chân công trình

  Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch lát 80x80cm PT 80002
Giá bán: 300.000₫
Mô tả tóm tắt:

 

Gạch lát 80x80cm PT 80002

 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thươc : 800x800mm
 • Nhà máy : CMC
 • Trọng lượng : 50kg/hộp
 • Số viên : 3v/hộp
 • Chất liệu : Bán sứ – Porcelain
 • Không bám bẩn chống mài mòn
 • Men : Bóng
 • Vận chuyển đến chân công trình

  Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch lát 80x80cm CMC 89005
Giá bán: 300.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát 80x80cm CMC 89005

 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thươc : 800x800mm
 • Nhà máy : CMC
 • Trọng lượng : 50kg/hộp
 • Số viên : 3v/hộp
 • Chất liệu : Bán sứ – Porcelain
 • Không bám bẩn chống mài mòn
 • Men : Kim cương – siêu bóng
 • Vận chuyển đến chân công trình

  Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Gạch lát 80x80cm CMC 89009
Giá bán: 300.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát 80x80cm CMC 89009

 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Kích thươc : 800x800mm
 • Nhà máy : CMC
 • Trọng lượng : 50kg/hộp
 • Số viên : 3v/hộp
 • Chất liệu : Bán sứ – Porcelain
 • Không bám bẩn chống mài mòn
 • Men : Kim cương – siêu bóng
 • Vận chuyển đến chân công trình

  Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x