Gạch lát 60x60 Viglacera

Gạch Viglacera 50x50 CE502
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

MÃ SẢN PHẨM :SH-CE502

TÊN GẠCH :CE502

KÍCH THƯỚC : 50x50 cm

CHỦNG LOẠI :Ceramic

THÔNG TIN VỀ ĐÓNG GÓI : 4 viên / hộp

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch Viglacera 50x50 SH - CE 509
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm:  SH - CE 509
Kích thước (cm):  50x50cm
Bề mặt:  nhám, men bóng, vân đá rối
Loại men: Ceramic
Công năng: lát nền, lát sảnh hiên, lát trang trí.

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch Viglacera 50x50 SH - CE 508
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm:  SH - CE 508
Kích thước (cm):  50x50cm
Bề mặt:  nhám, men bóng, vân đá rối
Loại men: Ceramic
Công năng: lát nền, lát sảnh hiên, lát trang trí.

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch Viglacera 50x50 SH - CE 507
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm:  SH - CE 507
Kích thước (cm):  50x50cm
Bề mặt:  nhám, men bóng, vân đá rối
Loại men: Ceramic
Công năng: lát nền, lát sảnh hiên, lát trang trí.

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch Viglacera 50x50 SH - CE 506
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm:  SH - CE 506
Kích thước (cm):  50x50cm
Bề mặt:  nhám, men bóng, vân đá rối
Loại men: Ceramic
Công năng: lát nền, lát sảnh hiên, lát trang trí.

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch Viglacera 50x50 SH - CE 505
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm:  SH - CE 505
Kích thước (cm):  50x50cm
Bề mặt:  nhám, men bóng, vân đá rối
Loại men: Ceramic
Công năng: lát nền, lát sảnh hiên, lát trang trí.

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch Viglacera 50x50 SH - CE 504
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm:  SH - CE 504
Kích thước (cm):  50x50cm
Bề mặt:  nhám, men bóng, vân đá rối
Loại men: Ceramic
Công năng: lát nền, lát sảnh hiên, lát trang trí.

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch Viglacera 50x50 SH - CE 503
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm:  SH - CE 503
Kích thước (cm):  50x50cm
Bề mặt:  nhám, men bóng, vân đá rối
Loại men: Ceramic
Công năng: lát nền, lát sảnh hiên, lát trang trí.

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch Viglacera 50x50 SH - CE 502
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm:  SH - CE 502
Kích thước (cm):  50x50cm
Bề mặt:  nhám, men bóng, vân đá rối
Loại men: Ceramic
Công năng: lát nền, lát sảnh hiên, lát trang trí.

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886 

Gạch Viglacera 50x50 SH - CE 501
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm:  SH - CE 501
Kích thước (cm):  50x50cm
Bề mặt:  nhám, men bóng, vân đá rối
Loại men: Ceramic
Công năng: lát nền, lát sảnh hiên, lát trang trí.

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch Viglacera 50x50 GM 501
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm:  GM 501
Kích thước (cm):  50x50cm
Bề mặt:   nhám, men Matt vân gỗ
Loại men:  Ceramic
Công năng: Lát nền trong nhà, lát sảnh hiên, lát trang trí.

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch Viglacera 50x50 GM 505
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm:  GM 505
Kích thước (cm):  50x50cm
Bề mặt:   nhám, men Matt vân gỗ
Loại men:  Ceramic
Công năng: Lát nền trong nhà, lát sảnh hiên, lát trang trí.

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch Viglacera 50x50 H 5501
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm:  H 5501
Bề mặt:   nhám, chống trơn, vân đá sỏi
Loại men:  Ceramic
Công năng: Lát nền ngoài trời, sân vườn, lát sảnh hiên, lát trang trí.

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch Viglacera 50x50 H 5521
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm:  H 5521
Bề mặt:   nhám, chống trơn, vân đá sỏi
Loại men:  Ceramic
Công năng: Lát nền ngoài trời, sân vườn, lát sảnh hiên, lát trang trí.

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch Viglacera 50x50 H 5522
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm:  H 5522
Bề mặt:   nhám, chống trơn, vân đá sỏi
Loại men:  Ceramic
Công năng: Lát nền ngoài trời, sân vườn, lát sảnh hiên, lát trang trí.

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch Viglacera 50x50 SH 512
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm:  SH 512
Bề mặt:   nhám, chống trơn, vân đá sỏi
Loại men:  Ceramic
Công năng: Lát sân vườn, lát sảnh hiên, lát trang trí.

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch Viglacera 50x50 SH 513
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm:  SH 513
Bề mặt:   nhám, chống trơn, vân đá sỏi
Loại men:  Ceramic
Công năng: Lát sân vườn, lát sảnh hiên, lát trang trí.

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch Viglacera 50x50 HH 501
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm:  HH 501
Kích thước (cm):  50x50cm
Bề mặt:  nhám, men bóng, vân đá rối
Loại men: Ceramic
Công năng: lát sảnh hiên, lát trang trí.

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch Viglacera 50x50 HH 502
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm:  HH 502
Kích thước (cm):  50x50cm
Bề mặt:  nhám, men bóng, vân đá rối
Loại men: Ceramic
Công năng: lát sảnh hiên, lát trang trí.

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch Viglacera 50x50 HH 503
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm:  HH 503
Kích thước (cm):  50x50cm
Bề mặt:  nhám, men bóng, vân đá rối
Loại men: Ceramic
Công năng: lát sảnh hiên, lát trang trí.

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch Viglacera 50x50 HH 504
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm:  HH 504
Kích thước (cm):  50x50cm
Bề mặt:   nhám, men bóng, vân đá rối
Loại men:  Ceramic
Công năng: Lát nền trong nhà, lát sảnh hiên, lát trang trí.

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch Viglacera 50x50 HH 505
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm:  HH 505
Kích thước (cm):  50x50cm
Bề mặt:   nhám, men bóng, vân đá rối
Loại men:  Ceramic
Công năng: Lát nền trong nhà, lát sảnh hiên, lát trang trí.

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch Viglacera 50x50 KM 517
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm:  KM 517
Kích thước (cm):  50x50cm
Bề mặt:  nhám, men bóng, vân mây
Loại men:  Ceramic
Công năng: lát sảnh hiên, lát trang trí.

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x