Gạch Tranh bằng Gốm

Gạch cotto nền hoa văn 08
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch cotto nền hoa văn 08

- Kích thước: 30x30cm; 40x40cm

- Chất liệu: đất sét nung

- Vận chuyển đến chân công trình.

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch cotto nền hoa văn 07
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch cotto nền hoa văn 07

- Kích thước: 30x30cm; 40x40cm

- Chất liệu: đất sét nung

- Vận chuyển đến chân công trình.

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch cotto nền hoa văn 06
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch cotto nền hoa văn 06

- Kích thước: 30x30cm; 40x40cm

- Chất liệu: đất sét nung

- Vận chuyển đến chân công trình.

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch cotto nền hoa văn 05
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch cotto nền hoa văn 05

- Kích thước: 30x30cm; 40x40cm

- Chất liệu: đất sét nung

- Vận chuyển đến chân công trình.

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch cotto nền hoa văn 04
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch cotto nền hoa văn 04

- Kích thước: 30x30cm; 40x40cm

- Chất liệu: đất sét nung

- Vận chuyển đến chân công trình.

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch cotto nền hoa văn 03
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch cotto nền hoa văn 03

- Kích thước: 30x30cm; 40x40cm

- Chất liệu: đất sét nung

- Vận chuyển đến chân công trình.

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch cotto nền hoa văn 02
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch cotto nền hoa văn 02

- Kích thước: 30x30cm; 40x40cm

- Chất liệu: đất sét nung

- Vận chuyển đến chân công trình.

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

Gạch cotto nền hoa văn 01
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch cotto nền hoa văn 01

- Kích thước: 30x30cm; 40x40cm

- Chất liệu: đất sét nung

- Vận chuyển đến chân công trình.

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x