Gạch lát 30x30cm

Gạch lát 30x30cm CG3302
Giá bán: 125.000₫
Mô tả tóm tắt:
Nội dung mô tả sản phẩm đang cập nhật...
Gạch lát 30x30cm C3619
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát 30x30cm C3619

- Bề mặt: Sỏi định hình

- Kích thước: 300x300mm

- Loại: Ceramic

Với kinh nghiệm 11 năm phân phối các sản phẩm Gạch ốp lát, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm CHẤT LƯỢNG với GIÁ RẺ NHẤT cùng với CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TỐT NHẤT

Vận chuyển đến chân công trình

Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

CP3311 Gạch lát vệ sinh
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vệ sinh CP3311

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: sỏi định hình

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền nhà tắm, toilet

- Công dụng: chống thấm, chống trơn trượt, chống trầy xước, độ bền cao, chịu lực

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

CP3312 Gạch lát vệ sinh
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vệ sinh CP 3312

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: sỏi định hình

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền nhà tắm, toilet

- Công dụng: chống thấm, chống trơn trượt, chống trầy xước, độ bền cao, chịu lực

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

 

CP3313 Gạch lát vệ sinh
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vệ sinh CP3313

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: sỏi định hình

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền nhà tắm, toilet

- Công dụng: chống thấm, chống trơn trượt, chống trầy xước, độ bền cao, chịu lực

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

C3301 Gạch lát vệ sinh
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vệ sinh Celia C3301

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

C3307 Gạch lát sàn vệ sinh
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn vệ sinh Celia C3307

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

C3304 Gạch lát nhà tắm
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nhà tắm Celia C3304

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

C3302 Gạch lát phòng tắm
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát phòng tắm Celia C3302 

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

C3312 Gạch lát vệ sinh
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vệ sinh Celia C3312

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

C3319 Gạch lát nhà vệ sinh
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nhà vệ sinh Celia C3319

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

C3318 Gạch lát nhà vệ sinh
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nhà vệ sinh Celia C3318

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

C3320 Gạch lát vệ sinh
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vệ sinh Celia C3320

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

KS305 Gạch lát vệ sinh
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vệ sinh Long Hầu KS305

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền nhà tắm, toilet

- Công dụng: chống thấm, chống trơn trượt, chống trầy xước, độ bền cao, chịu lực

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

 

KS309 Gạch lát vệ sinh định hình
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vệ sinh định hình Long Hầu KS309

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

KS310 Gạch lát vệ sinh
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vệ sinh Long Hầu KS310

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

KS374 Gạch lát nhà tắm
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nhà tắm Long Hầu KS374

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

KS379 Gạch lát vệ sinh
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vệ sinh Long Hầu KS379

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

KS387 Gạch lát vệ sinh
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vệ sinh Long Hầu KS387

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

KS385 Gạch lát vệ sinh
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vệ sinh Long Hầu KS385

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

KS327 Gạch lát vệ sinh
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vệ sinh Long Hầu KS327

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi
- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

KS330 Gạch lát nền
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Long Hầu KS330

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

KS392 Gạch lát nền vệ sinh
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền vệ sinh Long Hầu KS392

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

KS391 Gạch lát vệ sinh
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vệ sinh Long Hầu KS391

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x