Gạch lát 50x50cm Vicenza

Gạch lát nền 50x50cm VC 5892 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm VC 5892 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 50x50cm VC 5000 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm VC 5000 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

 

Gạch lát nền 50x50cm VC 5887 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm VC 5887 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 50x50cm VC 5625 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm VC 5625 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 50x50cm VC 5615 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm VC 5615 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 50x50cm VC 5607 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm VC 5607 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 50x50cm VC 5506 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm VC 5506 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

 

Gạch lát nền 50x50cm VC 5020 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm VC 5020 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

 

Gạch lát nền 50x50cm VC 5019 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm VC 5019 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 50x50cm ML5034 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm ML5034 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 50x50cm ML5032 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm ML5032 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 50x50cm ML5031 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm ML5031 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

 

Gạch lát nền 50x50cm ML5030 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm ML5030 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

 

Gạch lát nền 50x50cm ML5027 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm ML5027 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 50x50cm ML5026 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm ML5026 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 50x50cm ML5025 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm ML5025 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 50x50cm ML5028 Vicenza
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm ML5028 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

 

Gạch lát nền 50x50cm VC 5896 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm VC 5896 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát nền 50x50cm VC 5032 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 50x50cm VC 5032 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát 50x50cm VC 5898 Vicenza
Giá bán: 95.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát 50x50cm VC 5898 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát 50x50cm ML 5036 Vicenza
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát 50x50cm ML 5036 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

Gạch lát 50x50cm VC 5905 Vicenza
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát 50x50cm VC 5905 Vicenza

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Ceramic

- Công nghệ: In KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano (Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...).

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886  

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x