Gạch bê tông trang trí

Gạch thông gió mẫu 1
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 1

- Kích thước: 280x280x80mm

- Trọng lượng: 5.3kg

- Số lượng: 13viên/m2

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch thông gió mẫu 2
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 2

- Kích thước: 280x280x80mm

- Trọng lượng: 5.3kg

- Số lượng: 13viên/m2

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch thông gió mẫu 3
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 3

- Kích thước: 280x280x80mm

- Trọng lượng: 5.3kg

- Số lượng: 13viên/m2

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch thông gió mẫu 4
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 4

- Kích thước: 280x280x80mm

- Trọng lượng: 5.3kg

- Số lượng: 13viên/m2

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch thông gió mẫu 5
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 5

- Kích thước: 190x190x65mm

- Trọng lượng: 3.3kg

- Số lượng: 25viên/m2

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch thông gió mẫu 6
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 6

- Kích thước: 190x190x65mm

- Trọng lượng: 3.3kg

- Số lượng: 25viên/m2

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch thông gió mẫu 7
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 7

- Kích thước: 190x190x65mm

- Trọng lượng: 3.3kg

- Số lượng: 25viên/m2

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch thông gió mẫu 8
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 8

- Kích thước: 190x190x65mm

- Trọng lượng: 3.3kg

- Số lượng: 25viên/m2

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch thông gió mẫu 9
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 9

- Kích thước: 190x190x65mm

- Trọng lượng: 3.3kg

- Số lượng: 25viên/m2

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch thông gió mẫu 10
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 10

- Kích thước: 190x190x65mm

- Trọng lượng: 3.3kg

- Số lượng: 25viên/m2

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch thông gió mẫu 11
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 11

- Kích thước: 190x190x65mm

- Trọng lượng: 3.3kg

- Số lượng: 25viên/m2

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch thông gió mẫu 12
Giá bán: 15.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 12

- Kích thước: 20x20x6cm

- Trọng lượng: 2,15 kg/viên.

- Số lượng: 25viên/m2

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch thông gió mẫu 13
Giá bán: 15.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 12

- Kích thước: 20x20x6cm

- Trọng lượng: 2,15 kg/viên.

- Số lượng: 25viên/m2

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch thông gió mẫu 14
Giá bán: 15.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 14

- Kích thước: 20x20x6cm

- Trọng lượng: 2,15 kg/viên.

- Số lượng: 25viên/m2

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch thông gió mẫu 15
Giá bán: 15.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 15

- Kích thước: 20x20x6cm

- Trọng lượng: 2,15 kg/viên.

- Số lượng: 25viên/m2

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch thông gió mẫu 16
Giá bán: 15.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 16

- Kích thước: 20x20x6cm

- Trọng lượng: 2,15 kg/viên.

- Số lượng: 25viên/m2

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch thông gió mẫu 17
Giá bán: 15.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 17

- Kích thước: 20x20x6cm

- Trọng lượng: 2,15 kg/viên.

- Số lượng: 25viên/m2

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch thông gió mẫu 18
Giá bán: 15.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 18

- Kích thước: 20x20x6cm

- Trọng lượng: 2,15 kg/viên.

- Số lượng: 25viên/m2

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch thông gió mẫu 19
Giá bán: 15.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 19

- Kích thước: 20x20x6cm

- Trọng lượng: 2,15 kg/viên.

- Số lượng: 25viên/m2

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch thông gió mẫu 20
Giá bán: 15.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 20

- Kích thước: 20x20x6cm

- Trọng lượng: 2,15 kg/viên.

- Số lượng: 25viên/m2

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch thông gió mẫu 21
Giá bán: 15.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 21

- Kích thước: 20x20x6cm

- Trọng lượng: 2,15 kg/viên.

- Số lượng: 25viên/m2

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch thông gió mẫu 22
Giá bán: 15.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 22

- Kích thước: 20x20x6cm

- Trọng lượng: 2,15 kg/viên.

- Số lượng: 25viên/m2

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch thông gió mẫu 23
Giá bán: 15.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 23

- Kích thước: 20x20x6cm

- Trọng lượng: 2,15 kg/viên.

- Số lượng: 25viên/m2

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch thông gió mẫu 24
Giá bán: 15.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch thông gió mẫu 24

- Kích thước: 20x20x6cm

- Trọng lượng: 2,15 kg/viên.

- Số lượng: 25viên/m2

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x