Gạch lát 60x60cm Vicenza

Gạch lát nền Vicenza VC 6131
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Vicenza VC 6131

- Kích thước: 60x60cm

- Mã: VC 6131

- Chất liệu: bán sứ

- Độ hút nước: tốt

- Độ bóng: > 95 độ

- Công nghệ: in KTS 4D, công nghệ mài bóng phủ nano ( không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn...)

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền Vicenza 6861
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Vicenza 6861

- Kích thước: 60x60cm

- Mã: ML 6861

- Bề mặt: men bóng

- Chất liệu: ceramic

- Màu sắc: xanh lá cây

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền Vicenza 6862
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Vicenza 6862

- Kích thước: 60x60cm

- Mã: VC 6862

- Bề mặt: men bóng

- Chất liệu: ceramic

- Màu sắc: hồng phấn

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền Vicenza 6863
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Vicenza 6863

- Kích thước: 60x60cm

- Mã: ML 6863

- Bề mặt: men bóng

- Chất liệu: ceramic

- Màu sắc: hồng phấn

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền Vicenza 6999
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Vicenza 6999

- Kích thước: 60x60cm

- Mã: ML 6999

- Bề mặt: men bóng

- Chất liệu: ceramic

- Màu sắc: hồng phấn

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền Vicenza 6655
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Vicenza 6655

- Kích thước: 60x60cm

- Mã: VC 6655

- Bề mặt: men bóng

- Chất liệu: ceramic

- Màu sắc: hồng phấn

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền Vicenza 6130
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Vicenza 6130

- Kích thước: 60x60cm

- Mã: VC 6130

- Bề mặt: men bóng

- Chất liệu: bán sứ

- Màu sắc: đen

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền Vicenza 6658
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Vicenza 6658

- Kích thước: 60x60cm

- Mã: ML 6658

- Bề mặt: men bóng

- Chất liệu: ceramic

- Màu sắc: ghi

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền Vicenza 6607
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Vicenza 6607

- Kích thước: 60x60cm

- Mã: ML 6607

- Bề mặt: men bóng

- Chất liệu: ceramic

- Màu sắc: hồng phấn

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền Vicenza 6996
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Vicenza 6996

- Kích thước: 60x60cm

- Mã: VC 6996

- Bề mặt: men bóng

- Chất liệu: ceramic

- Màu sắc: vàng

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền Vicenza 6668
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Vicenza 6668

- Kích thước: 60x60cm

- Mã: VC 6668

- Bề mặt: men bóng

- Chất liệu: ceramic

- Màu sắc:  vàng

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền Vicenza 6226
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Vicenza 6226

- Kích thước: 60x60cm

- Mã: VC 6226

- Bề mặt: men bóng

- Chất liệu: ceramic

- Màu sắc: xanh lá cây

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền Vicenza 6677
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Vicenza 6677

- Kích thước: 60x60cm

-  Mã: VC 6677

- Bề mặt: men bóng

- Chất liệu: ceramic

- Màu sắc: vàng

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền Vicenza 6368
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Vicenza 6368

- Kích thước: 60x60cm

- Mã: VC 6368

- Bề mặt: men bóng

- Chất liệu: ceramic

- Màu sắc: vàng

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền Vicenza 6872
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Vicenza 6872

- Kích thước: 60x60cm

- Mã: ML 6872

- Bề mặt: men bóng

- Chất liệu: ceramic

- Màu sắc: hồng phấn

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền Vicenza 6866
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Vicenza 6866

- Kích thước: 60x60cm

- Mã: ML 6866

- Bề mặt: men bóng

- Chất liệu: ceramic

- Màu sắc: vân gỗ

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

 

Gạch lát nền Vicenza 6961
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Vicenza 6961

- Kích thước: 60x60cm

- Mã: VCTK 6961 ( VC 6961)

- Bề mặt: men bóng

- Chất liệu: ceramic

- Màu sắc: vàng

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền ML 6105
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền ML 6105

- Kích thước: 60x60cm

- Bề mặt: men matt

- Chất liệu: bán sứ

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền ML 6108
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền ML 6108

- Kích thước: 60x60cm

- Bề mặt: men matt

- Chất liệu: bán sứ

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền ML 6106
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền ML 6106

- Kích thước: 60x60cm

- Bề mặt: men matt

- Chất liệu: bán sứ

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền 60x60 cm 6991 Vicenza
Giá bán: 130.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60 6991 Vicenza

- Kích thước: 60x60cm

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: bán sứ

- Công nghệ: In KTS 4D, công nghệ mài bóng phủ nano (không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn ...)

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886 

Gạch lát nền 60x60 cm 6074 Vicenza
Giá bán: 130.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60 6074 Vicenza

- Kích thước: 60x60cm

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: bán sứ

- Công nghệ: In KTS 4D, công nghệ mài bóng phủ nano (không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn ...)

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886 

Gạch lát nền 60x60cm 6878 Vicenza
Giá bán: 130.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60 6878 Vicenza

- Kích thước: 60x60cm

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: bán sứ

- Công nghệ: In KTS 4D, công nghệ mài bóng phủ nano (không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn ...)

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886 

Gạch lát nền 60x60cm VC6056 Vicenza
Giá bán: 155.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 60x60 6056 Vicenza

- Kích thước: 60x60cm

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: bán sứ

- Công nghệ: In KTS 4D, công nghệ mài bóng phủ nano (không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn ...)

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x