Ngói sóng Air French

Ngói sóng Air French M26
Giá bán: 260.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Màu: M26

- Chiều dài 424 mm

- Chiều rộng 335 mm

- Dài sau khi lợp 363 mm

- Rộng sau khi lợp 303 mm

- Số viên/m2: 9.09 viên/m2

- Khối lượng/m2: 26kg/m2

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Ngói sóng Air French M11
Giá bán: 260.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Màu: M11

- Chiều dài 424 mm

- Chiều rộng 335 mm

- Dài sau khi lợp 363 mm

- Rộng sau khi lợp 303 mm

- Số viên/m2: 9.09 viên/m2

- Khối lượng/m2: 26kg/m2

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Ngói sóng Air French M10
Giá bán: 260.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Màu: M10

- Chiều dài 424 mm

- Chiều rộng 335 mm

- Dài sau khi lợp 363 mm

- Rộng sau khi lợp 303 mm

- Số viên/m2: 9.09 viên/m2

- Khối lượng/m2: 26kg/m2

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Ngói sóng Air French M9
Giá bán: 260.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Màu: M9

- Chiều dài 424 mm

- Chiều rộng 335 mm

- Dài sau khi lợp 363 mm

- Rộng sau khi lợp 303 mm

- Số viên/m2: 9.09 viên/m2

- Khối lượng/m2: 26kg/m2

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Ngói sóng Air French M8
Giá bán: 260.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Màu: M8

- Chiều dài 424 mm

- Chiều rộng 335 mm

- Dài sau khi lợp 363 mm

- Rộng sau khi lợp 303 mm

- Số viên/m2: 9.09 viên/m2

- Khối lượng/m2: 26kg/m2

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Ngói sóng Air French M5
Giá bán: 260.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Màu: M5

- Chiều dài 424 mm

- Chiều rộng 335 mm

- Dài sau khi lợp 363 mm

- Rộng sau khi lợp 303 mm

- Số viên/m2: 9.09 viên/m2

- Khối lượng/m2: 26kg/m2

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Ngói sóng Air French M3
Giá bán: 260.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Màu: M3

- Chiều dài 424 mm

- Chiều rộng 335 mm

- Dài sau khi lợp 363 mm

- Rộng sau khi lợp 303 mm

- Số viên/m2: 9.09 viên/m2

- Khối lượng/m2: 26kg/m2

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Ngói sóng Air French M4
Giá bán: 260.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Màu: M4

- Chiều dài 424 mm

- Chiều rộng 335 mm

- Dài sau khi lợp 363 mm

- Rộng sau khi lợp 303 mm

- Số viên/m2: 9.09 viên/m2

- Khối lượng/m2: 26kg/m2

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Ngói sóng Air French M1
Giá bán: 260.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Màu: M1

- Chiều dài 424 mm

- Chiều rộng 335 mm

- Dài sau khi lợp 363 mm

- Rộng sau khi lợp 303 mm

- Số viên/m2: 9.09 viên/m2

- Khối lượng/m2: 26kg/m2

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x