Gạch lát Long Hầu

KS328 gạch lát sàn nước
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn nước Long Hầu KS328

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Ứng dụng: lát nền

- Loại: ceramic

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

KS391 Gạch lát vệ sinh
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vệ sinh Long Hầu KS391

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

KS327 Gạch lát vệ sinh
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vệ sinh Long Hầu KS327

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi
- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

KS385 Gạch lát vệ sinh
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vệ sinh Long Hầu KS385

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

KS387 Gạch lát vệ sinh
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vệ sinh Long Hầu KS387

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

KS379 Gạch lát vệ sinh
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vệ sinh Long Hầu KS379

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

KS374 Gạch lát nhà tắm
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nhà tắm Long Hầu KS374

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

KS310 Gạch lát vệ sinh
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vệ sinh Long Hầu KS310

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

KS309 Gạch lát vệ sinh định hình
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vệ sinh định hình Long Hầu KS309

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

KS305 Gạch lát vệ sinh
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát vệ sinh Long Hầu KS305

- Kích thước: 300x300mm

- Bề mặt: định hình sỏi

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền nhà tắm, toilet

- Công dụng: chống thấm, chống trơn trượt, chống trầy xước, độ bền cao, chịu lực

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

 

LB3679 Gạch ốp nhà vệ sinh
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp nhà vệ sinh Long Hầu LB3679

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng, sóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

LB3675 Bộ ốp gạch nhà vệ sinh
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp nhà vệ sinh Long Hầu LB3675

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

LB3681 Gạch ốp nhà tắm
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp nhà tắm Long Hầu LB3681

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng
- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

LB3676 Gạch ốp tường
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp tường Long Hầu LB3676G

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

LB3678 Gạch ốp tường nhà tắm
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp tường nhà tắm Long Hầu LB3678

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

LB3677 Gạch ốp nhà tắm
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp nhà tắm Long Hầu LB3677

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

LB3680 Bộ ốp nhà tắm
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp nhà tắm Long Hầu LB3680

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

LB3672 Bộ ốp tường
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp tường Long Hầu LB3672

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

LB3652 Gạch ốp tường nhà ăn
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp tường nhà ăn Long Hầu LB3652

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

LB3662 Gạch ốp tường
Giá bán: 120.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp tường Long Hầu LB3662

- Kích thước: 300x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: ốp tường

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

L6018 Lát sàn gỗ
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sàn gỗ Long Hầu L6018

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: bóng

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

LVG6005 Gạch lát sân vườn
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sân vườn Long Hầu LVG6005

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: sugar, định hình

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

LVG6004 Gạch lát ngoài trời phủ sugar
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát ngoài trời phủ sugar Long Hầu LVG6004

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: sugar, định hình

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

LVG6003 Gạch lát sân vườn sugar
Giá bán: 115.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát sân vườn sugar Long Hầu LVG6003

- Kích thước: 600x600mm

- Bề mặt: sugar, định hình

- Loại: ceramic

- Ứng dụng: lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x