Tủ chậu Lavabo AKHOA

Tủ chậu Lavabo Akhoa sồi đỏ E
Giá bán: 4.290.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:980x770mm   

Dưới:1010x500mm

- Màu sắc: Sồi đỏ

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa trắng D
Giá bán: 4.790.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:980x770mm   

Dưới:1010x500mm

- Màu sắc: Trắng

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa trắng xanh G
Giá bán: 4.790.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:980x770mm   

Dưới:1010x500mm

- Màu sắc: Trắng xanh

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa trắng C
Giá bán: 3.810.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:780x770mm   

Dưới:810x780mm

- Màu sắc: Trắng

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa trắng xanh F
Giá bán: 4.160.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:780x770mm   

Dưới:810x780mm

- Màu sắc: Trắng xanh

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa trắng đen D
Giá bán: 5.160.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:980x770mm   

Dưới:1010x500mm

- Màu sắc: Trắng đen

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa sồi đỏ D
Giá bán: 4.799.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:980x770mm   

Dưới:1010x500mm

- Màu sắc: Sồi đỏ

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa trắng xanh E
Giá bán: 5.160.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:980x770mm   

Dưới:1010x500mm

- Màu sắc: Trắng xanh

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa vàng lê trắng B
Giá bán: 4.790.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:980x770mm   

Dưới:1010x500mm

- Màu sắc: Vàng lê trắng

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa trắng đen C
Giá bán: 4.290.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:980x770mm   

Dưới:1010x500mm

- Màu sắc: đen trắng

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa sồi đỏ C
Giá bán: 3.810.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:780x770mm   

Dưới:810x780mm

- Màu sắc: sồi đỏ

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa trắng đen B
Giá bán: 3.810.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:780x770mm   

Dưới:810x780mm

- Màu sắc: trắng đen

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa vàng lê B
Giá bán: 4.160.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:780x770mm   

Dưới:810x780mm

- Màu sắc: Vàng lê

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa vàng lê sồi đỏ A
Giá bán: 4.250.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:780x770mm   

Dưới:810x781mm

- Màu sắc: Vàng lê sồi đỏ

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa sồi nga A
Giá bán: 3.810.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:780x770mm   

Dưới:810x500mm

- Màu sắc: Sồi nga

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa trắng B
Giá bán: 3.510.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:780x770mm   

Dưới:810x500mm

- Màu sắc: Trắng

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa sồi đỏ B
Giá bán: 3.510.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:780x770mm   

Dưới:810x500mm

- Màu sắc: Sồi đỏ

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa trắng đen A
Giá bán: 3.510.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:780x770mm   

Dưới:810x500mm

- Màu sắc: Trắng đen

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa trắng xanh D
Giá bán: 3.510.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:780x770mm   

Dưới:810x500mm

- Màu sắc: Trắng xanh

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa vàng lê trắng A
Giá bán: 3.810.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:780x770mm   

Dưới:810x500mm

- Màu sắc: Vàng lê trắng

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa trắng xanh C
Giá bán: 3.810.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:780x770mm   

Dưới:810x500mm

- Màu sắc: Trắng xanh

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa vàng lê A
Giá bán: 3.810.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:780x770mm   

Dưới:810x500mm

- Màu sắc: Vàng lê

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa sồi đỏ A
Giá bán: 3.460.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:600x700mm   

Dưới:600x781mm

- Màu sắc: Sồi đỏ

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Tủ chậu Lavabo Akhoa trắng A
Giá bán: 3.460.000₫
Mô tả tóm tắt:

- Kích thước: 

Trên:600x700mm   

Dưới:600x780mm

- Màu sắc: Trắng

- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

- Thương hiệu: Akhoa

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x