Gạch ốp 30x60cm Viglacera

Bộ gạch ốp tường nhà tắm Viglacera
Giá bán: 170.000₫
Mô tả tóm tắt:

Bộ gạch ốp tường nhà tắm Viglacera

- Bề mặt: Bóng

- Kích thước: 300x600mm

- Loại: xương granite viglacera

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Bộ gạch ốp tường nhà tắm Viglacera
Giá bán: 170.000₫
Mô tả tóm tắt:

Bộ gạch ốp tường nhà tắm Viglacera

- Bề mặt: Bóng

- Kích thước: 300x600mm

- Loại: xương granite viglacera

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Bộ gạch ốp tường nhà tắm Viglacera
Giá bán: 170.000₫
Mô tả tóm tắt:

Bộ gạch ốp tường nhà tắm Viglacera

- Bề mặt: Bóng

- Kích thước: 300x600mm

- Loại: xương granite viglacera

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Bộ gạch ốp tường nhà tắm Viglacera
Giá bán: 170.000₫
Mô tả tóm tắt:

Bộ gạch ốp tường nhà tắm Viglacera

- Bề mặt: Bóng

- Kích thước: 300x600mm

- Loại: xương granite viglacera

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Bộ gạch ốp tường nhà tắm Viglacera
Giá bán: 170.000₫
Mô tả tóm tắt:

Bộ gạch ốp tường nhà tắm Viglacera

- Bề mặt: Bóng

- Kích thước: 300x600mm

- Loại: xương granite viglacera

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Bộ gạch ốp tường nhà tắm Viglacera
Giá bán: 170.000₫
Mô tả tóm tắt:

Bộ gạch ốp tường nhà tắm Viglacera

- Bề mặt: Bóng

- Kích thước: 300x600mm

- Loại: xương granite viglacera

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Bộ gạch ốp tường nhà tắm Viglacera
Giá bán: 170.000₫
Mô tả tóm tắt:

Bộ gạch ốp tường nhà tắm Viglacera

- Bề mặt: Bóng

- Kích thước: 300x600mm

- Loại: xương granite viglacera

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch ốp Viglacera 30x60 KHP36911
Giá bán: 110.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp Viglacera 30x60 KHP36911

- Kích thước : gạch 30x60 cm
- Xương gạch: bán sứ
- Công nghệ in: In kỹ thuật số
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình.

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886

Gạch ốp Viglacera 30x60 KHP36910
Giá bán: 110.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp Viglacera 30x60 KHP36910

- Kích thước : gạch 30x60 cm
- Xương gạch: bán sứ
- Công nghệ in: In kỹ thuật số
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình.

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886

Gạch ốp Viglacera 30x60 KHP36909
Giá bán: 110.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp Viglacera 30x60 KHP36909

- Kích thước : gạch 30x60 cm
- Xương gạch: bán sứ
- Công nghệ in: In kỹ thuật số
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình.

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886

Gạch ốp Viglacera 30x60 KHP36908
Giá bán: 110.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp Viglacera 30x60 KHP36908

- Kích thước : gạch 30x60 cm
- Xương gạch: bán sứ
- Công nghệ in: In kỹ thuật số
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình.

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886

Gạch ốp Viglacera 30x60 KHP36907
Giá bán: 110.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp Viglacera 30x60 KHP36907

- Kích thước : gạch 30x60 cm
- Xương gạch: bán sứ
- Công nghệ in: In kỹ thuật số
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình.

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886

Gạch ốp Viglacera 30x60 KHP36906
Giá bán: 110.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp Viglacera 30x60 KHP36906

- Kích thước : gạch 30x60 cm
- Xương gạch: bán sứ
- Công nghệ in: In kỹ thuật số
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình.

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886

Gạch ốp Viglacera 30x60 KHP36905
Giá bán: 110.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp Viglacera 30x60 KHP36905

- Kích thước : gạch 30x60 cm
- Xương gạch: bán sứ
- Công nghệ in: In kỹ thuật số
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình.

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886

Gạch ốp Viglacera 30x60 KHP36902
Giá bán: 110.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp Viglacera 30x60 KHP36902

- Kích thước : gạch 30x60 cm
- Xương gạch: bán sứ
- Công nghệ in: In kỹ thuật số
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình.

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886

Gạch ốp Viglacera 30x60 KHP36901
Giá bán: 110.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp Viglacera 30x60 KHP36901

- Kích thước : gạch 30x60 cm
- Xương gạch: bán sứ
- Công nghệ in: In kỹ thuật số
- Công năng: Gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình.

- Để có giá ưu đãi, quý khách hàng vui lòng liên hệ SĐT 08 3300 6886

Gạch ốp Viglacera 30x60 KT3904A
Giá bán: 32.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp Viglacera 30x60 KT3904A

- Kích thước: 30x60cm

- Xương gạch: gạch xương ceramic

- Công nghệ in: in kỹ thuật số

- Công năng: gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch ốp Viglacera 30x60 KT3903
Giá bán: 110.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp Viglacera 30x60 KT3903

- Kích thước: 30x60cm

- Xương gạch: gạch xương ceramic

- Công nghệ in: in kỹ thuật số

- Công năng: gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch ốp Viglacera 30x60 KT3686A
Giá bán: 32.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp Viglacera 30x60 KT3686A

- Kích thước: 30x60cm

- Xương gạch: gạch xương ceramic

- Men gạch: gạch men matt ( men khô)

- Công nghệ in: in kỹ thuật số

- Công năng: gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch ốp Viglacera 30x60 KT3686
Giá bán: 110.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp Viglacera 30x60 KT3686

- Kích thước: 30x60cm

- Bề mặt: nhám

- Xương gạch: gạch xương ceramic

- Men gạch: gạch men Matt ( men khô) 

- Công nghệ in: in kỹ thuật số

- Công năng: gạch lát nền

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

 

Gạch ốp Viglacera 30x60 KT3685
Giá bán: 110.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp Viglacera 30x60 KT3685

- Kích thước: 30x60cm

- Bề mặt: gạch nhám

- Xương gạch: gạch xương ceramic

- Men gạch: gạch men Matt ( men khô)

- Công nghệ in: in kỹ thuật số

- Công năng: gạch lát nền

Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

 

Gạch ốp Viglacera 30x60cm KT3626A
Giá bán: 32.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp 30x60cm Viglacera KT 3626A

- Kích thước: 30x60cm

- Bề mặt: mài bóng

- Xương gạch: ceramic

- Men gạch: bóng

- Công năng: gạch ốp lát

- Thương hiệu: Viglacera

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch ốp Viglacera 30x60cm KT3626
Giá bán: 110.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp 30x60cm Viglacera KT 3626

- Kích thước: 30x60cm

- Bề mặt: mài bóng

- Xương gạch: ceramic

- Men gạch: bóng

- Công năng: gạch ốp lát

- Thương hiệu: Viglacera

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch ốp Viglacera 30x60cm KT3625
Giá bán: 110.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp 30x60cm Viglacera KT 3625

- Kích thước: 30x60cm

- Bề mặt: mài bóng

- Xương gạch: ceramic

- Men gạch: bóng

- Công năng: gạch ốp lát

- Thương hiệu: Viglacera

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x