Gạch lát 80x80cm Vicenza

Gạch lát nền 80x80 MLQ8824 Vicenza
Giá bán: 220.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 8824 Vicenza

- Kích thước: 80x80cm

- Mã: 8824

- Bề mặt: Men Kim Cương

- Chất liệu: Bán sứ

- Màu sắc: 

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền 80x80 VC8054 Vicenza
Giá bán: 220.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 8054 Vicenza

- Kích thước: 80x80cm

- Mã: 8054

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Bán sứ

- Màu sắc:

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền 80x80 VC8056 Vicenza
Giá bán: 220.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 8056 Vicenza

- Kích thước: 80x80cm

- Mã: 8056

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Bán sứ

- Màu sắc: Trắng

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát nền 80x80cm 8002 Vicenza
Giá bán: 210.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 80x80 8002 Vicenza

- Kích thước: 80x80cm

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: bán sứ

- Công nghệ: In KTS 4D, công nghệ mài bóng phủ nano (không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn ...)

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886 

Gạch lát nền 80x80cm 8878 Vicenza
Giá bán: 210.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 80x80 8878 Vicenza

- Kích thước: 80x80cm

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: bán sứ

- Công nghệ: In KTS 4D, công nghệ mài bóng phủ nano (không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn ...)

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886 

Gạch lát nền 80x80cm 8014 Vicenza
Giá bán: 210.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 80x80 8014 Vicenza

- Kích thước: 80x80cm

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: bán sứ

- Công nghệ: In KTS 4D, công nghệ mài bóng phủ nano (không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn ...)

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886 

Gạch lát nền 80x80 cm 8875 Vicenza
Giá bán: 210.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 80x80 8875 Vicenza

- Kích thước: 80x80cm

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: bán sứ

- Công nghệ: In KTS 4D, công nghệ mài bóng phủ nano (không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn ...)

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886 

Gạch lát 80x80cm VC8003 Vicenza
Giá bán: 210.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 80x80 8003 Vicenza

- Kích thước: 80x80cm

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: bán sứ

- Công nghệ: In KTS 4D, công nghệ mài bóng phủ nano (không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn ...)

- Vận chuyển đến chân công trình

- Liên hệ để nhận giá ưu đãi SĐT: 0833006886 

Gạch lát 80x80cm 8604 Vicenza
Giá bán: 210.000₫
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 80x80cm 8604 Vicenza

- Kích thước: 80x80cm

- Mã: 8604

- Bề mặt: men bóng

- Chất liệu: bán sứ

- Màu sắc: xanh lá cây

- Độ hút nước: > 95 độ

- Công nghệ: in KTS 4D, công nghệ mài bóng phủ nano ( không bám bẩn, dễ lau chùi, kháng khuẩn...)

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát 80x80cm 8605 Vicenza
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 80x80cm Vicenza 8605

- Mã : 8605

- Kích thước : 80x80cm

- Chất liệu : Bán sứ

- Độ hút nước : Tốt

- Độ bóng :  > 95o

- Công nghệ : in KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano ( Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn…)

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát 80x80cm 8606 Vicenza
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Vicenza 8606

- Kích thước : 80x80cm

- Chất liệu : Bán sứ

- Độ hút nước : Tốt

- Độ bóng :  > 95o

- Công nghệ : in KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano ( Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn…)

- Màu sắc: Nâu

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát 80x80cm 8607 Vicenza
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Vicenza 8607

- Mã : 8607

- Kích thước : 80x80cm

- Chất liệu : Bán sứ

- Độ hút nước : Tốt

- Độ bóng :  > 95o

- Công nghệ : in KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano ( Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn…)

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát 80x80cm 8807 Vicenza
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Vicenza 8807

- Màu :hồng phấn

- Kích thước : 80x80cm

- Chất liệu : Bán sứ

- Độ hút nước : Tốt

- Độ bóng :  > 95o

- Công nghệ : in KTS 4D, Công nghệ mài bóng phủ nano ( Không bám bẩn, dễ lau chùi và kháng khuẩn…)

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát 80x80cm 8810 Vicenza
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Vicenza 8810

- Màu sắc : nâu 

- Kích thước : 80x80cm

- Chất liệu : Bán sứ

- Độ hút nước : Tốt

- Độ bóng :  > 95o

- Bề mặt: men bóng

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát 80x80cm 8812 Vicenza
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 80x80cm Vicenza 8812

- Mã: 8812

- Kích thước: men bóng

- Chất liệu: bán sứ

- Màu sắc: vàng

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát 80x80cm 8813 Vicenza
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Vicenza 8813

- Kích thước: 80x80cm

- Mã: 8813

- Bề mặt: men bóng

- Chất liệu: bán sứ

- Màu sắc: vàng

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát 80x80cm 8814 Vicenza
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 80x80cm Vicenza 8814

- Kích thước: 80x80cm

- Mã: 8814

- Bề mặt: men bóng

- Chất liệu: bán sứ

- Màu sắc: trắng

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát 80x80cm 8881 Vicenza
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 80x80cm 8881 Vicenza

- Kích thước: 80x80cm

- Mã: 8881

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Bán sứ

- Màu sắc: Xanh đen

- Vận chuyển đến chân công trình

- Cam kết giá luôn là tốt nhất.

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

 

 

Gạch lát 80x80 cm 8882 Vicenza
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát 80x80cm 8882 Vicenza

- Kích thước: 80x80cm

- Mã: 8882

- Chất liệu: Bán sứ

- Màu sắc: Xanh lá cây

- Bề mặt: Men bóng

- Vận chuyển đến chân công trình

- Cam kết giá luôn là tốt nhất

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

Gạch lát 80x80 8883 Vicenza
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền 8883 Vicenza

- Kích thước: 80x80cm

- Mã: 8883

- Bề mặt: Men bóng

- Chất liệu: Bán sứ

- Màu sắc: Vàng

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, quý khách vui lòng liên hệ: 0833006886

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x