Gạch Cotto Xuân Hòa

Gạch 6 lỗ vuông CX
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch 6 lỗ vuông CX

- Vận chuyển đến chân công trình

- Chúng tôi là đại lý phân phối cấp 1 các sản phẩm của thương hiệu Viglacera, Gốm Đất Việt, Gốm Mỹ- các thương hiệu đứng đầu thị trường về Vật liệu xây dựng. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách các sản phẩm chất lượng, giá cả tốt nhất.

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch 6 lỗ tròn CX
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch 6 lỗ tròn CX
Kích thước: 220 x 105 x 60
Trọng lượng (Kg/V): 3.5
Cường độ chịu nén (kg/cm2): 75
Độ hút nước (%): 6 – 9
Số lượng sử dụng (v/m3): 275

- Vận chuyển đến chân công trình

- Chúng tôi là đại lý phân phối cấp 1 các sản phẩm của thương hiệu Viglacera, Gốm Đất Việt, Gốm Mỹ- các thương hiệu đứng đầu thị trường về Vật liệu xây dựng. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách các sản phẩm chất lượng, giá cả tốt nhất.

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch Block Chống Nóng CX
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch Block Chống Nóng CX

- Vận chuyển đến chân công trình

- Chúng tôi là đại lý phân phối cấp 1 các sản phẩm của thương hiệu Viglacera, Gốm Đất Việt, Gốm Mỹ- các thương hiệu đứng đầu thị trường về Vật liệu xây dựng. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách các sản phẩm chất lượng, giá cả tốt nhất.

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch Nem Rỗng

Liên hệ
Gạch Nem Rỗng
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch nem rỗng

- Vận chuyển đến chân công trình

- Chúng tôi là đại lý phân phối cấp 1 các sản phẩm của thương hiệu Viglacera, Gốm Đất Việt, Gốm Mỹ- các thương hiệu đứng đầu thị trường về Vật liệu xây dựng. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách các sản phẩm chất lượng, giá cả tốt nhất.

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch 2 lỗ CX

Liên hệ
Gạch 2 lỗ CX
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch 2 lỗ CX
Kích thước: 220 x 105 x 60

Trọng lượng (Kg/V): 1.5
Cường độ chịu nén (kg/cm2): 75
Độ hút nước (%): 6 – 9
Số lượng sử dụng (v/m3): 540

- Vận chuyển đến chân công trình.  

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch 3 lỗ CX

Liên hệ
Gạch 3 lỗ CX
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch 3 lỗ CX
Kích thước: 220 x 105 x 60

Trọng lượng (Kg/V): 2.5
Cường độ chịu nén (kg/cm2): 150
Độ hút nước (%): 6 – 9
Số lượng sử dụng (v/m3) – (pcs/m3): 540

- Vận chuyển đến chân công trình

- Chúng tôi là đại lý phân phối cấp 1 các sản phẩm của thương hiệu Viglacera, Gốm Đất Việt, Gốm Mỹ- các thương hiệu đứng đầu thị trường về Vật liệu xây dựng. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách các sản phẩm chất lượng, giá cả tốt nhất.

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch 4 lỗ CX

Liên hệ
Gạch 4 lỗ CX
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Gạch 4 lỗ CX

- Vận chuyển đến chân công trình

- Chúng tôi là đại lý phân phối cấp 1 các sản phẩm của thương hiệu Viglacera, Gốm Đất Việt, Gốm Mỹ- các thương hiệu đứng đầu thị trường về Vật liệu xây dựng. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách các sản phẩm chất lượng, giá cả tốt nhất.

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Tấm Ốp Tường

Liên hệ
Tấm Ốp Tường
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Màu sắc: Đỏ đậm
Kích thước (mm): 300 x 600 x14
Trọng lượng (kg/v): 4,10
Số lượng sử dụng (v/m2): 6
- Vận chuyển đến chân công trình
- Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch ốp chân tường
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Trọng lượng (kg/v)-Lượng sử dụng (v/m):
CT10M   : 0,9 - 3,3
CT10M4 : 1,2 - 2,5
- Vận chuyển đến chân công trình
- Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch ốp chân tường
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Trọng lượng (kg/v)-Lượng sử dụng (v/m):
   CT10L    : 0,26 - 70
   CT10L4  : 0,38 - 54
- Vận chuyển đến chân công trình
- Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch ốp chân tường
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Trọng lượng (kg/v)-Lượng sử dụng (v/m):
   CT10L    : 0,26 - 70
   CT10L4  : 0,38 - 54
- Vận chuyển đến chân công trình
- Để Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch ốp tường
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Kích thước: 220x60x11
Trọng lượng(kg/v): 0,35
Độ mài mòn: <= 0,1
Độ hút nước (%): 5-6
Số lượng sử dụng(V/m dai): 70
- Vận chuyển đến chân công trình
- Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch Chống Trơn
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Kích thước: 300x300x17
Trọng lượng(kg/v): 3,0Kg
Độ mài mòn: ≤ 0,1
Độ hút nước (%): 5-6
Số lượng sử dụng(V/m2): 11v/m2
- Vận chuyển đến chân công trình
- Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch Bậc Thềm

Liên hệ
Gạch Bậc Thềm
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Kích thước: 300 x 295 x 15
Trọng lượng (Kg/V): 3.8
Độ mài mòn: ≤  0,1
Độ hút nước (%): 5 - 6
Số lượng sử dụng (v/m): 3,3
- Vận chuyển đến chân công trình
- Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch Nem Tách Xuân Hòa KT210
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Kích thước: 210x210x17
Trọng lượng(kg/v): 2,0Kg
Độ mài mòn: ≤ 0,12
Độ hút nước (%): 5-6
Số lượng sử dụng(V/m2): 23v/m2
- Vận chuyển đến chân công trình
- Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch Nem Tách Xuân Hòa KT250
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Kích thước: 250x250x17
Trọng lượng(kg/v): 2,0Kg
Độ mài mòn: ≤ 0,1
Độ hút nước (%): 5-6
Số lượng sử dụng(V/m2): 16v/m2
- Vận chuyển đến chân công trình
- Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch Nem Tách Xuân Hòa
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Kích thước: 300x300x17
Trọng lượng(kg/v): 3,0Kg
Độ mài mòn: ≤ 0,1
Độ hút nước (%): 5-6
Số lượng sử dụng(V/m2): 11v/m2

- Vận chuyển đến chân công trình.  

Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch Lá Dừa Cánh Tròn
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Kích thước: 200x200x14
Trọng lượng(kg/v): 1,5Kg
Độ mài mòn: ≤ 0,1
Độ hút nước (%): 5-8
Số lượng sử dụng(V/m2): 25v/m2
- Vận chuyển đến chân công trình
- Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch Lá Dừa Lục Giác
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Kích thước: 200 x 200 x 20
Trọng lượng (Kg/V): 1.6
Độ mài mòn: ≤ 0.1
Độ hút nước (%): 5 - 6
Số lượng sử dụng (v/m3) – (pcs/m3): 27
- Vận chuyển đến chân công trình
- Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch Lát Nền 150
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Kích thước: 300 x 138 x 17
Trọng lượng (Kg/V): 1.5
Độ mài mòn: ≤ 0.1
Độ hút nước (%): 5 - 6
Số lượng sử dụng (v/m3) – (pcs/m3): 22
- Vận chuyển đến chân công trình
- Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch Lát Nền

Liên hệ
Gạch Lát Nền
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Trọng lượng (kg/v)-Lượng sử dụng (v/m2):
   CT06L1 : 1,5 - 16
   CT06L2 : 0,98 - 25
   CT06L3 : 2,2 - 11
   CT06L4 : 4,5 - 6,0
   CT06L5 : 6,8 - 4,0
- Vận chuyển đến chân công trình
- Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch Lát Nền

Liên hệ
Gạch Lát Nền
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Kích thước: 200x200x20
Trọng lượng(kg/v): 1,8
Độ mài mòn: ≤ 0,1
Độ hút nước (%): 5-6
Số lượng sử dụng(V/m2):25v/m2
- Vận chuyển đến chân công trình
- Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch Mắt Na

Liên hệ
Gạch Mắt Na
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Kích thước: 200x200x20
Trọng lượng(kg/v): 1,8
Độ mài mòn: ≤ 0,1
Độ hút nước (%): 5-6
Số lượng sử dụng(V/m2):25v/m2
- Vận chuyển đến chân công trình
- Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

Gạch Trống Đồng
Giá bán: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:

Kích thước:(300x300x18)
Khối lượng: 3,2kg/v
Số lượng sử dụng: 11 viên/m2
- Vận chuyển đến chân công trình
- Quý khách vui lòng liên hệ các sđt bán hàng:
08 3300 6886 (có zalo/viber)
0888 417 666 (có zalo/viber) 
0905 955 956 (có zalo/viber) 
- 086 545 8668 (có zalo/viber)

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x