Ngói Fuchi

Ngói Fuchi màu cà phê - FC09
Giá bán: 17.500₫
Mô tả tóm tắt:

Thông số:

- Kích thước: 424 x 335 (mm)

- Diện tích: 363 x 305 (mm)

- Số viên/m2: 9

- Trọng lượng 1 viên: 3.4 kg

- Trọng lượng 1m2: 30.6 kg

- Màu sắc: Cà phê

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Ngói Fuchi màu đỏ - FC07
Giá bán: 17.500₫
Mô tả tóm tắt:

Thông số:

- Kích thước: 424 x 335 (mm)

- Diện tích: 363 x 305 (mm)

- Số viên/m2: 9

- Trọng lượng 1 viên: 3.4 kg

- Trọng lượng 1m2: 30.6 kg

- Màu sắc: Đỏ

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Ngói Fuchi màu xanh dương - FC05
Giá bán: 17.500₫
Mô tả tóm tắt:

Thông số:

- Kích thước: 424 x 335 (mm)

- Diện tích: 363 x 305 (mm)

- Số viên/m2: 9

- Trọng lượng 1 viên: 3.4 kg

- Trọng lượng 1m2: 30.6 kg

- Màu sắc: xanh dương

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Ngói Fuchi màu xanh đậm - FC02
Giá bán: 17.500₫
Mô tả tóm tắt:

Thông số:

- Kích thước: 424 x 335 (mm)

- Diện tích: 363 x 305 (mm)

- Số viên/m2: 9

- Trọng lượng 1 viên: 3.4 kg

- Trọng lượng 1m2: 30.6 kg

- Màu sắc: xanh đậm

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Ngói Fuchi màu mận chín - FC11
Giá bán: 17.500₫
Mô tả tóm tắt:

Thông số:

- Kích thước: 424 x 335 (mm)

- Diện tích: 363 x 305 (mm)

- Số viên/m2: 9

- Trọng lượng 1 viên: 3.4 kg

- Trọng lượng 1m2: 30.6 kg

- Màu sắc: Mận chín

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Ngói Fuchi màu xanh đen - FC08
Giá bán: 17.500₫
Mô tả tóm tắt:

Thông số:

- Kích thước: 424 x 335 (mm)

- Diện tích: 363 x 305 (mm)

- Số viên/m2: 9

- Trọng lượng 1 viên: 3.4 kg

- Trọng lượng 1m2: 30.6 kg

- Màu sắc: Xanh đen

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Ngói Fuchi màu tím than - FC06
Giá bán: 17.500₫
Mô tả tóm tắt:

Thông số:

- Kích thước: 424 x 335 (mm)

- Diện tích: 363 x 305 (mm)

- Số viên/m2: 9

- Trọng lượng 1 viên: 3.4 kg

- Trọng lượng 1m2: 30.6 kg

- Màu sắc: Tím than

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

Ngói Fuchi màu ghi xám – FC04
Giá bán: 17.500₫
Mô tả tóm tắt:

Thông số:

- Kích thước: 424 x 335 (mm)

- Diện tích: 363 x 305 (mm)

- Số viên/m2: 9

- Trọng lượng 1 viên: 3.4 kg

- Trọng lượng 1m2: 30.6 kg

- Màu sắc: Ghi xám

- Vận chuyển đến chân công trình

- Để có giá ưu đãi, liên hệ SĐT 0833006886

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

x